Chanthaburi Immigration : ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี

thzh-CNen

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 63)  ดาวน์โหลด    รายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 64)  ดาวน์โหลด    ายละเอียดเพิ่มเติม

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา  ดาวน์โหลด  รายละเอียดเพิ่มเติม