0-3938-7127 , 09-4741-1178  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

       ด้วยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง ฯลฯ จำนวน 53 รายการ ในวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น.  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

maket Page1