0-3938-7127 , 09-4741-1178  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

ฝึกอบรมแผนเผชิญเหตุ

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2563 ตม.จว.จันทบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้มอบหมายให้ พ.ต.ท.ชาตเวท  พงษ์ศักดิ์ และ พ.ต.ท.หญิง ธรรม์มยุรา  สุรัติสุพพัต รอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี อบรมซักซ้อมและฝึกปฏิบัติการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิงเพื่อป้องกันเหตุ โดยเชิญทีมวิทยากรจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อนมาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ

1

11