0-3938-7127  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

ยกเลิกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ตม.จว.จันทบุรี

ประกาศยกเลิกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและคนพิการ)  ดาวน์โหลด

canceljpg Page1