0-3938-7127  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • Slide6
  • Slide7

จิตอาสา ตม.จว.จันทบุรี

9 ม.ค. 2561 ตม.จว.จันทบุรี ร่วมกับตำรวจจันทบุรี-จิตอาสาร่วมเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พล.ต.ต.จรัล จิตเจือจุน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ตม.จันทบุรี, พ.ต.ท.สาโรช จิตต์สงวน รอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี, พ.ต.ท.ศุภโชค พณิชยพงศ์, พ.ต.ท.หญิง ธรรม์มยุรา สุรัติสุพพัต สว.ตม.จว.จันทบุรี และข้าราชการตำรวจ ตม.จว.จันทบุรี รวมทั้ง สถานีตำรวจท่องเที่ยว 5 กองกำกับการ 2 กองบังคับการ ตำรวจท่องเที่ยวระยอง กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น โดยสำนักงานเทศบาลเมืองจันทบุรี ลงพื้นที่บริเวณ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ร่วมทำโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดีด้วยหัวใจ" โดยการเก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ให้สะอาด สวยงามเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ตามนโยบายสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ และ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง อีกทั้งเพื่อสร้างเครือข่ายภาค ประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ, สร้างความสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ, ส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร ระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐ กับประชาชน โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ กลุ่มจิตอาสาและชาวอัฟริกันที่มาขายพลอยในจันทบุรี รวมกว่า 300 คน ร่วมกิจกรรม

 090118 02 090118 01

 090118 03 090118 05

 090118 06 090118 07