k10

การแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าว

       แจ้งผู้ประกอบการทุกแห่ง  ขอให้ท่านแจ้งที่พักอาศัยคนต่างด้าวผ่านระบบออนไลน์ ทางหน้าเว็บไซด์ chanthaburiimmigration.com  ด้วยโปรแกรม Internet Explorer (IE) โดยคลิ๊กที่ไอคอน การแจ้งที่พักอาศัยทางอินเตอร์เน็ต ด้านซ้ายมือ หรือ คลิ๊กที่นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปครับ หากท่านลืม username  password ให้ ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ....โทร.. 039387127 ต่อ 12 มือถือ 0984815136  ID_line : appsaksit

petition