0-3938-7127  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • Slide6
  • Slide7

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

       ด้วยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์พา...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาดไทย

ประกาศมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นการการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางช่อทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ม.37 , 38 แห่ง พ…

ประชาสัมพันธ์ คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเข้าเมือง พ.ศ.2522 และผู้ประกอบการโรงแรมที่พักอาศัย ต้องดำเนินการแจ้งการพักอาศัยของคนต่างด้าวภาย...

Read more

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ…

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

Read more

คำเตือนสำหรับคนต่างชาติที่อยู่…

คำเตือนสำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศเกินกำหนดอนุญาต/WARNING THE FOREIGNERS WHO LIVE IN THAILAND AND OVERSTAY    ...

Read more

ประชาสัมพันธ์ข้อควรรู้ สำหรับแ…

ประชาสัมพันธ์ข้อควรรู้ สำหรับแรงงานต่างด้าว/นายจ้าง/สถานประกอบการ  วันที่ 1 ก.ค. 2561  เริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย        ...

Read more

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม

วันที่ 22 มิ.ย. 2561  ตม.จว.จันทบุรี ได้จุดบูรณาการร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรม บริเวณตลาดซื้อ-ขาย อัญมณี อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี  ผลการปฏิบัติ จับกุมชาวปากีสถาน อยู่ในราชอาณาจักรโดย...

Read more

จับกุมขบวนการขนแรงงานเถื่อน

วันที่ 19 มิ.ย. 2561 ตม.จว.จันทบุรี ได้จับกุมขบวนการขนแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย จำนวน 1 ราย ผู้ต้องหา คนไทย 1 คนและชาวกัมพูชา 5 คน นำตัวส่ง สภ.เมืองจันทบุรี ดำเนินคดีตามกฎหมาย   ...

Read more

บูรณาการร่วมจับกุมยาบ้ากว่าแสน…

วันที่ 17 มิ.ย. 2561 ตม.จว.จันทบุรี ได้บูรณาการร่วมในการจับกุมยาบ้าล๊อตใหญ่กว่าแสนเม็ด    ...

Read more

บูรณาการร่วมกวาดล้างแรงงานต่าง…

15 มิ.ย. 2561 ตม.จว.จันทบุรี บูรณาร่วมกวาดล้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย บริเวณตลาดการค้าชายแดนจุดผ่อนปรนบ้านสวนส้ม ผลการปฏิบัติไม่พบการกระทำผิด ...

Read more
อ่านทั้งหมด

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก สำหรับการเชิญชวนเสนอราคาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุร...

Read more

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรั…

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ตม.จว.จันทบุรี (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและคนพิการ) โดยวิธีคัดเลือก  ดาวน์โหลด ...

Read more

ยกเลิกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอา…

ประกาศยกเลิกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและคนพิการ)  ดาวน์โหลด ...

Read more

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อม…

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3 (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้มาใช้บริการและคนพิการ) โดยวิธ...

Read more

จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการจุดผ่…

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตรวจคนเข้าเมืองจั...

Read more

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะ…

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์...

Read more

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะ…

1.  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะเบียนที่ดินจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ทำการของศูนย์บริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. เอก...

Read more
ดูทั้งหมด