0-3938-7127 , 09-4741-1178  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

ประชาสัมพันธ์ ประกาศมหาดไทย

ประกาศมหาดไทย เรื่อง กำหนดรายชื่อประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางซึ่งได้รับการยกเว้นการการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรทางช่อทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ม.37 , 38 แห่ง พ…

ประชาสัมพันธ์ คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเข้าเมือง พ.ศ.2522 และผู้ประกอบการโรงแรมที่พักอาศัย ต้องดำเนินการแจ้งการพักอาศัยของคนต่างด้าวภาย...

Read more

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมร…

เมื่อวันที่ 23 ต.ค. 2562 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี // โดย พ.ต.อ.เฉลิมชนม์ แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทส...

Read more

ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใน…

ด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งที่ 35/2562 ลงวันที่ 18 ม.ค. 2562 เรื่อง ปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการพิจารณากรณีคนต่างด้าวขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำส...

Read more

ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อวันที่ 6 พ.ค. 2562 ตม.จว.จันทบุรี โดย พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล  เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช...

Read more

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

เมื่อวันที่ 5 พ.ค. 2562 ตม.จว.จันทบุรี โดย พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่อง...

Read more

ร่วมพิธีถวายราชสักการะ

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562 ตม.จว.จันทบุรี โดย พ.ต.อ.เฉลิมชนม์  แหลมทอง ผกก.ตม.จว.จันทบุรี ได้นำข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่อง...

Read more

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณ…

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง ๓ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หั...

Read more

คำเตือนสำหรับคนต่างชาติที่อยู่…

คำเตือนสำหรับคนต่างชาติที่อยู่ในประเทศเกินกำหนดอนุญาต/WARNING THE FOREIGNERS WHO LIVE IN THAILAND AND OVERSTAY    ...

Read more
อ่านทั้งหมด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

       ด้วยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์พา...

Read more

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก สำหรับการเชิญชวนเสนอราคาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุร...

Read more

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรั…

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ตม.จว.จันทบุรี (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและคนพิการ) โดยวิธีคัดเลือก  ดาวน์โหลด ...

Read more

ยกเลิกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอา…

ประกาศยกเลิกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและคนพิการ)  ดาวน์โหลด ...

Read more

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อม…

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3 (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้มาใช้บริการและคนพิการ) โดยวิธ...

Read more

จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการจุดผ่…

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตรวจคนเข้าเมืองจั...

Read more

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะ…

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์...

Read more

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะ…

1.  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะเบียนที่ดินจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ทำการของศูนย์บริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. เอก...

Read more
ดูทั้งหมด