0-3938-7127 , 09-4741-1178  
tm.chanthaburi@gmail.com

96/3 M.1 thapsai, pongnumron,
chanthaburi 22140

  • slide1

ประกาศกระทรวงมหาดไทย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ม.37 , 38 แห่ง พ…

ประชาสัมพันธ์ คนต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวต้องแจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 แห่ง พ.ร.บ.คนเข้าเข้าเมือง พ.ศ.2522 และผู้ประกอบการโรงแรมที่พักอาศัย ต้องดำเนินการแจ้งการพักอาศัยของคนต่างด้าวภาย...

Read more

ตม.จว.จันทบุรี จับกุมคนไทย 10 …

ตม.จว.จันทบุรี จับกุมคนไทย 10 คน ฐาน "เป็นคนไทยเข้ามาหรือออกไปนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านการตรวจจากเจ้าพนักงาน" ผู้ถูกจับรับสารภาพและยินยอมให้เปรียบเทียบปรับ จากนั้นจึงนำตัวส่งให้คณะกรรมการควบคุมโรคเพื่อ...

Read more

ตม.จว.จันทบุรี ตรวจสอบช่องทางธ…

ตม.จว.จันทบุรี ตรวจสอบช่องทางธรรมชาติ ป้องกันบุคคลลักลอบเดินทางผ่านเข้า-ออกราชอาณาจักร ...

Read more

ตรวจเข้ม ยานพาหนะขนส่งสินค้าผ่…

ตม.จว.จันทบุรี ตรวจเข้ม ยานพาหนะขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก ราชอาณาจักร ...

Read more

จับกุมชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมือ…

วันนี้ (2 ก.ย. 63 ) เวลาประมาณ 09.00 น. ตม.จว.จันทบุรีได้บูรณาการร่วมกับทหาร ร้อย ทพ.นย.541 จับกุมชาวกัมพูชา 3 คน ในฐานความผิด "เป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเช้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต" จั...

Read more

เปิดจองวัตถุมงคล หลวงพ่อเข้าเม…

อ่านละเอียดการปลุกเสกและประวัติหลวงพ่อเข้าเมือง สั่งจองผ่านเว็บไซต์ไปรษณีย์ไทย https://www.thailandpostmart.com/shop/immigration...

Read more

ประชาสัมพันธ์ ให้คนต่างด้าว ยื…

ประชาสัมพันธ์ ให้คนต่างด้าว ยื่นขออยู่ต่อ หรือเตรียมเดินทางออกและแจ้งที่พักอาศัย 90 วัน ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด ...

Read more
อ่านทั้งหมด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด

       ด้วยกองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์พา...

Read more

ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการคัดเลือก สำหรับการเชิญชวนเสนอราคาจ้างจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุร...

Read more

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรั…

แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการ ตม.จว.จันทบุรี (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและคนพิการ) โดยวิธีคัดเลือก  ดาวน์โหลด ...

Read more

ยกเลิกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอา…

ประกาศยกเลิกการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้ใช้บริการและคนพิการ)  ดาวน์โหลด ...

Read more

ร่างประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อม…

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง3 (สร้างห้องน้ำสำหรับผู้มาใช้บริการและคนพิการ) โดยวิธ...

Read more

จ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการจุดผ่…

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารที่ทำการจุดผ่านแดนถาวรบ้านผักกาด ตรวจคนเข้าเมืองจั...

Read more

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะ…

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีความประสงค์...

Read more

ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะ…

1.  ร่างประกาศ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารหอทะเบียนที่ดินจังหวัดจันทบุรีเป็นที่ทำการของศูนย์บริการคนต่างด้าว ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 2. เอก...

Read more
ดูทั้งหมด